Нормативтік құқықтық актілер

2020 ж. 18 мамыр
 
 
 
 
 
 

№83 Аттестациялау туралы.docx

2020-2021 оқу жылына арналған сапалы тамақтандыруды қамту бойынша мониторинг өткізу комиссиясының жұмыс жоспары.docx

ЖАТАХАНАҒА ОРНАЛАСУ ТӘРТІБІ.docx

Білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын бекіту туралы.docx

Өзгеріс-Білім беру ұйымдарының жатақханаларындағы орындарды бөлу қағидаларын бекіту туралы.docx

Хаттама «Таза сессия» акциясына байланысты сауалнама.docx

Положение о проверки письменных работ на плагиат;.pdf

Требования к разработки оформления дипломных работ;.pdf

 «Школьное питание».pdf

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым м.docx

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы.pdf

Адал ұрпақ.pdf

«Саналы ұрпақ» еріктілер клубының жұмысы туралы ереже.docx

Ішкі тәртіп ережелері.pdf

Қамқоршылық кеңес.docx

мониторинг сыбайлас.docx

Қамқоршылық кеңес құрамы(бұйрық).pdf

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы.docx

Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы.docx

№125 Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізүдің үлгі ережесін бекіту туралы.docx

№19 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы.docx

№502 Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы.docx

№553 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы.docx

№72 Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы.docx

№107 Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын бекіту туралы.docx

№506 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы.docx

№320 Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы.docx

№578 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы.docx

№130 Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы.docx

№604 Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы.docx

№123 Об усилении мер по недопущению.docx

Бізді қалай таба аласыз

+7 (710) 372 13 09
aktogai_14@mail.ru
Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Ақтоғай селосы, Нарманбет көшесі, 6 үй.
https://aatk.mycollege.kz/